Logo SP3 w Kozienicach

Program WDŻ

PODSTAWA PROGRAMOWA- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV-VI

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania.

IV. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

VI. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

VII .Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży

 

Treści nauczania– wymagania szczegółowe

 

1.Rodzina jako miejsce rozwoju człowieka i relacji międzyludzkich.

Struktura rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna,. Miejsce dziecka w rodzinie.

2.Funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna, religijna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

3. Macierzyństwo i ojcostwo - podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

4. Życie jako fundamentalna wartość.

5.Ciąża i poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

6. Opiekuńcza funkcja rodziny w aspekcie rozwoju człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego.

7.Wychowawcza wartość rodziny.

8.Dojrzewanie; zmiany fizyczne i psychiczne; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.

9.Cielesność, płciowość. Różnice w rozwoju dziewcząt i chłopców; identyfikacja z własną płcią.

10.Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Postawy asertywne i ich kształtowanie.

11.Szacunek dla ludzkiego ciała; higiena okresu dojrzewania; troska o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen, i aktywność fizyczna.

12. Relacje międzyosobowe, ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; istota koleżeństwa i przyjaźni, sympatie młodzieńcze; wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

13.Zasady savoir-vivre'u w domu rodzinnym i różnych sytuacjach społecznych.

14. Komunikacja werbalna i niewerbalna i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych.

15.Wzajemna pomoc w obowiązkach domowych. Praca, rekreacja, świętowanie.

16.Więź rodzinna, związki uczuciowe i relacje w rodzinie; budowanie prawidłowych relacji. Różnice w ocenianiu rzeczywistości przez dziadków, rodziców, dzieci. Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Umiejętność komunikowania swoich uczuć. Odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie.

17.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu.

18.Korzystanie ze środków społecznego przekazu; zasady i kryteria wyboru.

Świat rzeczywisty i świat wirtualny: gry komputerowe, Internet, portale społecznościowe.

19.Odpowiedzialność za własny rozwój: samowychowanie.

 

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie

należy w szczególności:

1)

wspieranie wychowawczej roli rodziny;

2)

współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;

3)

wskazanie norm życia społecznego, i ich wspólne przestrzeganie;

4)

stymulowanie procesu samowychowania;

5)

pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;

6)

wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;

7)

wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;

8)

tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;

9)

informowanie o możliwościach pomocy

 12)

ukazywanie roli mediów i ich znaczenia dla człowieka i społeczeństwa.

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

1.Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny

2 . Witaj w domu –funkcje prokreacyjna i opiekuńcza

3 Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna

4 .Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna

5 .Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno--towarzyska, kulturowa i ekonomiczna

6. Człowiek istota płciowa

 7 Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)

8 .Przekazywanie życia (dla grupy chłopców)

9 U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt)

10.U progu dojrzewania (dla grupy chłopców)

11 Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)

12 Rodzi się dziecko(dla grupy chłopców)

13 Intymność (dla grupy dziewcząt)

14 Intymność (dla grupy chłopców)

15 Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)

15 Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)

17 Koleżeństwo

18 Dobre wychowanie

19 Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

 

 

Klasa V

1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań

2. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej

oraz ekonomicznej rodziny

3. Jak budować wspólnotę rodzinną, czyli o funkcji kulturowej,

rekreacyjno-towarzyskiej oraz integracyjno-kontrolnej

4. Nie jesteście sami, czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny

5. Kiedy dom jest przystanią, czyli o funkcji psychiczno-uczuciowej,

wychowawczej oraz samowychowaniu

6. Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?

7. Kobiecość i męskość

8. Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości

9. Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej nastolatek/nastolatków

10. Już się zmieniam, staję się kobietą (dla grupy dziewcząt)

11. Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną (dla grupy chłopców)

12. Żeński układ rozrodczy(dla grupy dziewcząt)

13. Męski układ rozrodczy (dla grupy chłopców)

14. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez dziewczęta (dla grupy dziewcząt)

15. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez chłopców(dla grupy chłopców)

16. Rodzi się dziecko(dla grupy dziewcząt)

17. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)

18. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy dziewcząt)

19. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy chłopców)

 

Klasa VI

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie

2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie

3. Jak rozwiązywać konflikty?

4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu

5. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam... Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt)

6. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam... Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców)

7. Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dla grupy dziewcząt)

8. Higiena i zdrowie nastolatka(dla grupy chłopców)

9. Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia (dla grupy dziewcząt)

10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy chłopców)

11. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)

12. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)

13. Więzi koleżeńskie

15. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznyc

16. Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?

17. Media a moje miejsce w świecie(dla grupy dziewcząt)

18. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców)

19. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże

 

Dyrektor zaprasza

mgr Krzysztof Ludwiczak 

PSP Nr 3 w Kozienicach z Oddziałami Integracyjnymi

26-900 Kozienice

tel:  ( 48 )  614 - 41 - 39 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.