Samorząd Uczniowski

Rok Szkolny 2019/2020

Regulanin Szczęśliwego Numerka   Terminy Spotkań    Aktualności  Lekki Tornister

Skład Samorządu Ucznmiowskiego

Przewodnicząca: Wiktoria Cytryniak VII d

Zastępcy przewodniczącej:

Apolonia Seredyn klasa Ve

Magdalena Wegner VI b

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Alicja Kowalczyk

Katarzyna Małysa

Ewa Nędza

Jacek Procki

Aneta Krześniak

Joanna Mierzejewska

 

Terminy spotkań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 •  18 listopada 2019 roku godz. 12.25 sala 010
 •  16 grudnia 2019 roku godz. 12.25 sala 010
 •  20 stycznia 2020 roku godz. 12.25 sala 010
 •  16 marca 2020 roku godz. 12.25 sala 010
 •  20 kwietnia 2020 roku godz. 12.25 sala 010
 •  18 maja 2020 roku godz. 12.25 sala 010
 •  15 kwietnia 2020 roku godz. 12.25 sala 010

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

XIII Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

W środę 13 listopada w godzinach popołudniowych odbył się długo wyczekiwany XIII Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tradycyjnie nad sprawną organizacją konkursu czuwali opiekunowie Samorządu Szkolnego - pani Alicja Kowalczyk, pani Ewa Nędza, pani Katarzyna Małysa, pani Aneta Krześniak oraz pan Jacek Procki. Imprezę muzyczną poprowadziły uczennice klasy VI e Matylda Seredyn oraz Natasza Gietka. W tym roku na festiwalu zaśpiewało w sumie 24 wykonawców. Prezentowali bardzo bogaty program występując indywidualnie oraz w duetach. Jury w składzie: pani Bożena Markowska, pani Ewa Nędza oraz pani Anna Wojtunik po trwającym blisko trzy godziny konkursie wyłoniło zwycięzców.

W kategorii klasy I i II SOLO: miejsce pierwsze Dawid Ptaszyński klasa II d, drugie miejsce Maria Sobota klasa II d i Natalia Mucha Klasa II d, trzecie miejsce Zofia Łapińska klasa II a, wyróżnienie Natalia Starzyk klasa Ib i Hanna Kwaśnik klasa Id.

W kategorii klasy I i II DUETY: miejsce pierwsze Zofia Boryczka, Julia Kurek, Liwia Wawrzak, Blanka Małek klasa I b, miejsce drugie Gabriela Przerwa, Amelia Urbanek – klasa II b.

W kategorii KLASY III:  miejsce pierwsze Piotr Luśtyk klasa III a, Giulia Zorzi klasa III a, Wojciech Zdżalik klasa III c, Barbara Balcerzak klasa III e.

W kategorii KLASY V-VII SOLO: pierwsze miejsce Wiktoria Kotlicka klasa VI c, Nina Kwaśnik klasa V d, drugie miejsce Jasmina Witkowska-Kurtek  klasa V c, wyróżnienie Wiktoria Wysoczańska klasa VII b, Jakub Wysoczański klasa Ve. 

Ocalić od zapomnienia

W dniu 23 października 2019 roku, jak co roku, przedstawiciele Samorządu Szkolnego z klas Ic, IIIa, IIIc, III e, Vc, Ve, VIe pod opieką nauczycieli p. A. Kowalczyk, E. Nędzy, K. Małysy, J. Mierzejewskiej i A. Krześniak włączyli się w akcję Ocalić od zapomnienia. Uczniowie porządkowali żołnierskie groby na Komunalnym Cmentarzu w Kozienicach.

Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków

W dniu 4 października 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków. Było to przedsięwzięcie w ramach II edycji „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków” zorganizowane przy współpracy sieci sklepów Biedronka. Celem spotkania było propagowanie codziennego głośnego czytania, skierowanego do najmłodszych uczniów. Opowiadanie pod tytułem „Królestwo” uczniom klas I a, I b, I d, II a, II c, II d, III b, III c, III d, III e czytali: uczeń klasy III a Krzysztof Wachnik, uczennice klasy VI e Lena Rębiś i Matylda Seredyn, bibliotekarz: Joanna Kusio oraz nauczyciele: Agata Miturska, Alicja Kowalczyk, Ewa Nędza. Najmłodsi czynnie uczestniczyli w spotkaniu, chętnie odpowiadali na pytania dotyczące przygód Słodziaków. Kolejnym etapem działań związanych z Gangiem Słodziaków będzie przygotowanie prac konkursowych. Akcja została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.

Festyn hospicyjny z Eneą

22 września 2019 roku uczniowie klas szóstych i siódmych wspierali organizatorów I festynu hospicyjnego z Eneą. Wolontariusze z naszej szkoły kwestowali w Ogrodzie Jordanowskim w godzinach 13.00 – 18.00 pod opieką nauczycieli – opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy kozieniczanom za wsparcie akcji.

 

Lekki Tornister 

Samorząd szkolny przeprowadził również akcję „Lekki tornister”, w trosce o zdrowie nie tylko najmłodszych, ale również i tych starszych dzieci. W ramach tej kampanii przeprowadzony został w naszej szkole pomiar wagi i wzrostu uczniów. Dodatkowo zostały zważone uczniowskie plecaki, a dzieciom zostały udzielone porady w zakresie dozwolonego ciężaru tornistra (plecaka) w odniesieniu do wagi ciała. Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat właściwego pakowania i użytkowania plecaka.

Co zrobić aby tornister (plecak) był lżejszy?

 • wybierz dowolny tornister (lekki, funkcjonalny, odpowiednio wyprofilowany),
 • kupuj zeszyty w cienkich okładkach,
 • zmień grube zeszyty na cieńsze, 
 • na bieżąco sprawdzaj wyposażenie piórnika i całego plecaka, kontroluj zawartość plecaka, czy nie ma w nim niepotrzebnych przedmiotów rzeczy.

 

 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2015/2016


Skład Samorządu Uczniowskiego

 

28 września 2015 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Oskar Rakoczy kl. VI a

Wiceprzewodniczący: Bartosz Żak kl. VI d

Członkowie: Krzysztof Jamanek kl. IVa

             Oliwia Banaś kl. IV b

           Karol Kołdej kl.IV c

                  Ada Marczewska kl.V a

             Jakub Siderski kl. V b

               Zuzanna Figura kl. V d

     Julia Froń kl. VI b

                Damian Stępień kl. VI c


 

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:Alicja Kowalczyk

Aneta Krześniak

Katarzyna Małysa

Ewa Nędza

Jacek Procki


ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KOZIENICACH

 


Skład Samorządu Uczniowskiego

 

23 września 2014 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Aleksandra Nowakowska kl. VI a

Zastępca: Oliwia Banaś kl. III b


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Alicja Kowalczyk

Katarzyna Małysa

Ewa Nędza

Jacek Procki 


 

 

Akcja Szczęśliwy Numerek

 

 

Samorząd Uczniowski od II semestru realizować będzie akcję pod nazwą "Twój Szczęśliwy Numerek".

Przyszłym „szczęśliwcom” prezentujemy regulamin akcji:

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 § 1

Organizatorem „szczęśliwego numerka” jest Samorząd Uczniowski. 

 
 § 2 

1. „Szczęśliwy numerek jest losowany codziennie, od poniedziałku do piątku, do godziny 7:45 przez dyrekcję szkoły. W puli numerów znajdują się liczby od 1  do liczby, która stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole. Losowany jest tylko jeden numer w jednym dniu.

 

2. Szczęśliwy numerek podany jest do wiadomość uczniów i nauczycieli przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń koło świetlicy szkolnej (tablica zastępstw). 

 

3. Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany „szczęśliwy numerek”, w danym dniu zwolnione będą z odpowiedzi ustnych.

 

4. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

 

5. Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie spytany – „szczęśliwy numerek” nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku. 

 

6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

 

· sprawdzianów 

 

· kartkówek

 

· odrabiania prac domowych

 

· bieżącej pracy na lekcji 

 

· posiadania przyborów, zeszytów i książek.

 
 § 3 

Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

  
§ 4 

W przypadku nieodpowiedniego zachowania na lekcji jak i na przerwach, uczeń traci przywileje „szczęśliwego numerka”, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz – na wniosek pracownika administracji szkolnej –wychowawca klasy.

 Ponadto, jeśli w szkole będzie miało miejsce:  

· nieodpowiednie zachowanie uczniów,

            · zagrażanie porządkowi i bezpieczeństwu 

· niszczenie mienia szkolnego

 

decyzją Rady Pedagogicznej, „szczęśliwy numerek” może zostać zawieszony do odwołania.

  § 5 

Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 
 § 6 

Od wyniku losowania nie ma odwołania. 

 
§ 7 

Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.


 § 8 

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi.

 

Odmowa pracy w czasie zajęć lub wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego powoduje utratę przywileju „szczęśliwego numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).

 
 § 9 

Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.

  
§ 10 
Przywilej „szczęśliwego numerka” traci ważność z końcem wszystkich lekcji w danym dniu.

 

§ 10 obowiązuje od dnia 09. 02. 2015 roku.

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014


W roku szkolnym 2013/2014 Samorząd Szkolny przystąpił do kolejnej akcji Szkoła Promująca Zdrowie – „Walka z hałasem”. 

 

Celem działań jest: 

 
 1. Uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 2. Świadome ograniczenie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu.
 3. Ograniczenie hałasu w szkole. 
 

Realizować będziemy to zadanie poprzez: 

 
 1. Pogadanki na lekcjach, na temat szkodliwości hałasu.
 2. Zachęcenie dzieci do zorganizowania w klasach „Klasowych Kodeksów Ciszy”.
 3. Wykonanie i zaprezentowanie plakatów nawołujących do ograniczenia hałasu w szkole.
 4. Przy współpracy Pedagoga Szkolnego zostaną przeprowadzone w naszej szkole „Badania przesiewowe słuchu”. 
 

Co wiemy o hałasie? 

 

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytety badające poziom hałasu wynika, że z powodu nadmiernego hałasu uczniowie nie słyszą nawet 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli.

 

Jego poziom przekroczył ustaloną normę. Norma 45 decybeli- w szkołach przekracza 110 dB. (podczas przerw).

 

Pod wpływem hałasu :

 

· Spada koncentracja uczniów

 

· Nie dociera część informacji, przekazanych przez nauczycieli

 

· Uczniowie gorzej się uczą

 

· Mają uboższe słownictwo.

 

· U niektórych dzieci hałas powoduje płaczliwość, wywołuje agresję.

 

 Przebywanie kilku godzin w hałasie doprowadza do utraty słuchu.

 

Często zastanawiamy się, dlaczego nasze dzieci są tak rozkrzyczane i hałaśliwe?

 

Od najmłodszych lat krzyczą, odrabiając lekcje słuchają głośnej muzyki, a po przyjściu do domu włączają telewizor, podczas przerw krzyczą, wrzeszczą i piszczą.

 

 

 

Dlatego właśnie, aby uświadomić dzieciom szkodliwy wpływ hałasu na nasze zdrowie cały rok będziemy walczyć z tym groźnym przeciwnikiem jakim jest HAŁAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekki tornister

 

 

Samorząd szkolny przeprowadził również akcję „Lekki tornister”, w trosce o zdrowie nie tylko najmłodszych, ale również i tych starszych dzieci. W ramach tej kampanii przeprowadzony został w naszej szkole pomiar wagi i wzrostu uczniów. Dodatkowo zostały zważone uczniowskie plecaki, a dzieciom zostały udzielone porady w zakresie dozwolonego ciężaru tornistra (plecaka) w odniesieniu do wagi ciała. Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat właściwego pakowania i użytkowania plecaka.

Co zrobić aby tornister (plecak) był lżejszy?

 • wybierz dowolny tornister (lekki, funkcjonalny, odpowiednio wyprofilowany),
 • kupuj zeszyty w cienkich okładkach,
 • zmień grube zeszyty na cieńsze, 
 • na bieżąco sprawdzaj wyposażenie piórnika i całego plecaka, kontroluj zawartość plecaka, czy nie ma w nim niepotrzebnych przedmiotów rzeczy.

 

 

 

 

 

 

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2012/2013 prowadził akcję „Promocję zdrowia w naszej szkole”. Głównym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem rozwojowym.

 

Celem jest:

 • zwiększenie aktywności fizycznej dzieci,
 • zachęcenie do zdrowego odżywiania,
 • zwiększenie skuteczności edukacji zdrowej oraz działalności w zakresie promocji zdrowia.

 

 Nasza szkoła realizuje program zdrowotny, którym głównym celem jest m. in. zmianę nawyków żywieniowych oraz bardziej świadome wybieranie przez dzieci zdrowych produktów żywieniowych, a przez to wdrażanie ich do świadomego dbania o swoje zdrowie.

Dyrektor zaprasza

mgr Agnieszka Woźniak

PSP Nr 3 w Kozienicach z Oddziałami Integracyjnymi

26-900 Kozienice

tel:  ( 48 )  614 - 41 - 39 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.